Nasi partnerzy

      

O firmie dot Rodo

Klauzula informacyjna

 

Informujemy, że:

 1. Administratorem danych wskazanych w klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych jest Złotowska Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna  w Złotowie ul. Za Dworcem 2A, 77-400 Złotów NIP 7670000170:
 2. Celem zbierania danych jest wykonanie – realizacja umowy, wykonanie ciążących na administratorze obowiązków prawnych, np. wystawienie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych oraz umów.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania przetwarzania i  przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, jakim jest wykonanie umowy.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą ewentualnie podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, w celu realizacji umowy Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione na mocy umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych: tj. obsługa księgowa/kadrowa firmy, obsługa prawna oraz informatyczna, firmy kurierskie.
 7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez obowiązujące w tym zakresie przepisy krajowe oraz regulacje Unijne.
 10. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.
 11. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami ich przetwarzania.
 12. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

       

 

67 263 24 29

biuro@zlotowska.pl

 

© 2014 Złotowska. Wszelkie prawa zastrzeżone

projekt i realizacja: artiworks.pl tworzenie stron www poznan, artiworks.pl

Jabłonowo

Białośliwie

Szczecinek

Lubasz

Tuchola

Sypniewo

Witkowo

 

.