Pasze trzoda chlewna

mieszanki pełnoporcjowe
mieszanki uzupełniające


Pasze drób

mieszanki pełnoporcjowe
mieszanki uzupełniające


Pasze bydło

mieszanki dla cieląt i młodzieży

mieszanki dla krów mlecznych

mieszanki dla bydła opasowego


Pasze inne

pasze dla królików

pasze dla zwierząt futerkowychOgólne zasady stosowania mieszanek paszowych uzupełniających dla bydła opasowego wyprodukowanych w Mieszalni Pasz Złotów

Wyróżniamy 3 podstawowe systemy opasania bydła:

 1. ekstensywny ( z dwoma sezonami pastwiskowymi)
  stosuje się w opasie wolców i jałówek do 500-600 kg oraz krów mamek
 2. półintensywny (z jednym sezonem pastwiskowym)
  stosuje się w opasie buhajków do 670kg masy ciała i wybrakowanych krów
 3. intensywny (alkierzowy)
  stosuje się w opasie:
  • buhajków mięsnych od 90 do 600kg masy ciała (opas 17 miesięczny)
  • buhajków ras czarnobiałych od 90 do 500-550kg masy ciała (opas 15 miesięczny)
  • odsadków buhajków mięsnych odłączonych od mamek w wadze 270kg, opasanych do 750kg masy ciała (opas 10 miesięczny)

O wyborze systemu opasania decyduje zdolność odkładania białka w masie ciała zwierzęcia, co zależne jest od fazy jego rozwoju i rasy.
Na wybór systemu wpływa również cena żywca wołowego i możliwości paszowe gospodarstwa.
Różnice w docelowej masie ciała opasów zależą od skłonności danej rasy do otłuszczania się w późnym okresie opasania.

Mieszalnia Pasz Złotów produkuje mieszanki uzupełniające dla opasów stosowane w półintensywnym (2) i intensywnym systemie (3) żywienia dla ras mięsnych i rasy czarno-białej.

Uzasadnieniem ekonomicznym zastosowania naszych mieszanek dla opasów jest założenie produkcyjne uzyskiwania przyrostów dziennych powyżej 1000g. Dla młodego bydła rzeźnego jest to minimalny poziom żywienia gwarantujący jego wysoką wartość rzeźną i umożliwiający uzyskanie wyższej ceny sprzedaży.

Zapamiętaj! Dobrze zbilansowane dawki pokarmowe z udziałem pasz treściwych, stosowane dla młodego bydła opasowego rasy czarno-białej pozwalają uzyskać w zależności od przedziału wagowego 1250-1400 g przyrostu dziennego. Dla ras mięsnych analogiczny przyrost wynosi 1350-1550g .

Odpowiedniego doboru jakościowego i ilościowego mieszanki treściwej dokonujemy na podstawie 2 elementów:
1. rodzaju skarmianych pasz objętościowych
2. grupy rasowej opasanego bydła


Ad 1.W opasie bydła bierzemy pod uwagę dwa podstawowe rodzaje
pasz objętościowych
- Opas oparty na kiszonce z kukurydzy – wymaga w dawce mniejszej ilości paszy treściwej o wyższej zawartości białka
- Opas oparty na kiszonce z traw – wymaga w dawce większej ilości paszy treściwej o niższej zawartości białka

Ad 2. Dawki pokarmowe dla buhajków ras mięsnych, w porównaniu do rasy czarno-białej powinny charakteryzować się wyższą koncentracją białka w dawce.

Zapamiętaj!!! Młode bydło opasowe to także przeżuwacze, i tak samo jak krowy mleczne wymagają poświęcenia szczególnej uwagi prawidłowemu funkcjonowaniu pracy żwacza (bilans azotu w żwaczu, utrzymanie odpowiedniego pH żwacza, udział pasz włóknistych itd.)

W opracowaniu optymalnej dawki pokarmowej dla bydła opasowego pomogą Państwu bardzo chętnie nasi przedstawiciele handlowi, a w przypadku dużych ferm jest możliwość produkcji mieszanki uwzględniającej specyfikę żywieniową w Waszym gospodarstwie.


ul. Za dworcem 2a
77-400 Złotów


067 263 24 29


biuro@zlotowska.pl