Pasze trzoda chlewna

mieszanki pełnoporcjowe
mieszanki uzupełniające


Pasze drób

mieszanki pełnoporcjowe
mieszanki uzupełniające


Pasze bydło

mieszanki dla cieląt i młodzieży

mieszanki dla krów mlecznych

mieszanki dla bydła opasowego


Pasze inne

pasze dla królików

pasze dla zwierząt futerkowych

Ogólne zasady stosowania mieszanek paszowych uzupełniających dla królików wyprodukowanych w Mieszalni Pasz Złotów
ul. Za dworcem 2a
77-400 Złotów


067 263 24 29


biuro@zlotowska.pl