„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”- Europa inwestująca w obszary wiejskie

Złotowska Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna bierze udział w projekcie UE „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu Poprawę konkurencyjności Złotowskiej Spółdzielni Handlowo-Produkcyjnej na rynku producentów paszy przemysłowej dla zwierząt poprzez modernizację i unowocześnienie procesu magazynowania surowców, zakup instalacji OZE oraz automatyzację produkcji współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.