Zdzisław Klimek

Po 4 latach współpracy ze Spółdzielnią gospodarstwo liczy 280 osobników: 180 młodych i 100 krów w okresie laktacji.