Marian Szelmach

Wyniki rozrodu trzody chlewnej poprawiły się dzięki zastosowaniu pasz dla ciężarnych i karmiących loch.