Krzysztof Kopacz

Jesteśmy klientem Spółdzielni od dawna i przynosi to nam wiele korzyści.