Włodzimierz Szala

Dziękuję spółdzielni, że dbam o dobrostan i zdrowotność naszego stada, mamy do nich zaufanie.