Ekstruzja

Ekstruzja w Mieszalni Pasz Złotów

Mieszalnia Pasz Złotów jest jedną z pierwszych polskich firm w Polsce, która wprowadziła ekstruzję zbóż.

Już w 2008 roku, dla potrzeb nowoczesnej produkcji, zakupiliśmy sprzęt do tzw. preparowania ziarna pod wpływem ciśnienia i wysokiej temperatury. Nasza ekstruzja odbywa się w miejscowości Święta i jest przeprowadzana tylko przez doświadczonych pracowników, którzy skrupulatnie pilnują swoich zadań, gdyż jest to proces, gdzie trzeba bezustannie kontrolować jego przebieg.

Wśród produktów, które poddajemy procesowi ciśnieniowo-hydrotermicznemu jest m.in. kukurydza oraz pszenica. Ich ekstruzja powoduje wysokie rozbicie skrobi, poprawiając jej strawność.

Ziarno po tym procesie jest mikrobiologicznie czyste na skutek działania bardzo wysokiej temperatury. Cechuje się wysoką przyswajalnością białka i energii, co jest szczególnie przydatne w stosowaniu jako surowiec do pasz dla bardzo młodych zwierząt – prosiąt i piskląt.

Fizyczna struktura zboża esktrudowanego powoduje większą wodochłonność, co jest ważnym atrybutem przy wytwarzaniu mieszanek paszowych półsuchych i mokrych dla wszystkich zwierząt.
Produkty ekstrudowane są bardzo pożądane w hodowli zwierząt futerkowych, zwłaszcza norek, ze względu na ich krótki układ pokarmowy. Białko i energia są przyswajane w krótkim czasie.
W Mieszalni Pasz Złotów ekstruzji podlegają również surowce wysokobiałkowe : soja, łubin, groch.

Korzyści

Zastosowanie ekstruzji przynosi następujące korzyści:

  • rozdrobnienie mechaniczne: uzyskanie bardzo drobnej struktury łatwiejszej do strawienia. W czasie ekpansji na wylocie z ekstrudera naruszana jest wewnętrzna struktura materiału, ułatwia się trawienie, a jednocześnie zwiększa się zewnętrzna powierzchnia paszy, co upraszcza transfer substancji odżywczych w układzie trawiennym.
  • przetworzenie (denaturacja) białek: krótkotrwałe podgrzanie do temperatury ponad 100°C przy jednoczesnym działaniu ciśnienia wewnątrz ekstrudera powoduje bardzo efektywne przetworzenie (ugotowanie, denaturację) białek, a tym samym podniesienie wartości energetycznej paszy.
  • radykalne obniżenie zawartości substancji antyodżywczych oraz naturalnych toksyn: ekstruzja bardzo skutecznie eliminuje cały szereg substancji antyodżywczych. Na przykład podczas ekstruzji soi radykalnie obniżane są wartości aktywności ureazy. Na potrzeby odżywania zwierząt monogastrycznych bardzo pozytywnym efektem jest redukcja zawartości inhibitora trypsyny.
  • sterylizacja: temperatura oraz ciśnienie w ekstruderze wytępiają bakterie, pleśnie oraz inne niepożądane organizmy i szkodniki. Tworzenie się pleśni i związana z nimi produkcja mikotoksyn zostają zatrzymane, dzięki czemu przedłużona zostaje zdolność przechowalnicza.
  • kleikowanie (żelatynizacja) skrobi: skrobia jest częstym i istotnym składnikiem paszy. W czasie ekstruzji skrobie i cukry złożone rozkładają się na proste, co poprawia strawność paszy.
  • homogenizacja i możliwość formowania: w ekstruderze dochodzi do zmieszania wszystkich składników paszy. Poprzez przeciskanie przez matrycę można formować różne kształty paszy (znajduje to zastosowanie np. na potrzeby karm dla psów i innych zwierzaków domowych). Warunkiem formowania i zachowania kształtu jest skład ekstrudatu z wystarczającą zawartością substancji łączących (najczęściej skrobia).

Zastosowanie

W dziedzinie produkcji pasz technologia ekstruzji stosowana jest w celu:

  • poprawienia właściwości paszy dzięki obróbce mechanicznej i termicznej w ekstruderze,
  • formowania paszy poprzez przeciśnięcie jej przez matrycę (granule, pellety).

Jeżeli masz pytania, zapraszamy do kontaktu

Zadzwoń:
+48 730 851 336

Nasi klienci o nas