Selen i witamina E- istotne substancje w żywieniu koni

U koni bardzo często obserwuje się niedobór selenu. Pierwiastek ten wymaga suplementacji z uwagi na mały jego poziom na terenach pastwiskowych.  Szczególnie jest to widoczne u koni, które nie otrzymują go w postaci dodatków paszowych. Niedobór selenu może przyczyniać się do pogorszania fukncjonowalnia układu immunologicznego i niekorzystnie wpływać na rozród.  Może też obniżać przyrosty masy ciała, jednak największą cechą niedoboru selenu jest dystrofia mięśni, określana inaczej jako choroba białych mięśni. Objawem klinicznym  jest osłabienie mięśni, sztywność i drżenie kończyn, a u źrebiąt  występują trudności  z samodzielnym wstawaniem. Poprzez osłabienie mięśni mogą wystąpić duszności i zaburzenia odruchu ssania. Bardzo często przy niedoborze selenu towarzyszy niedobór witaminy E. Najczęściej niedobory obserwuje się u źrebiąt, a także u koni wypasanych na pastwisku, żywionych paszami pochodzącymi z terenów ubogich w ten pierwiastek i nieotrzymujących go w postaci dodatków paszowych.

By zapobiec niedoborom selenu i witaminy E zalecane jest dodawanie ich do paszy lub karmienie konia suplementem zawierającym selen. Jest to szczególnie istotne w przypadku źrebiąt i ich matek. Młode osobniki mają niskie stężenie selenu we krwi, co może wpływać na stan ich zdrowia. Mleko klaczy jest ubogie w selen, dlatego  zalecane jest suplementowanie właśnie w ten pierwiastek.

Pomocny przy problemie suplementacji może być Złotowital E+ Selen, czyli bardzo przydatna mieszanka paszowa mineralno-witaminowa. Dodatek witaminy E, która jest powiązana z selenem działa antyoksydacyjnie. Zawartość witaminy E w produkcie wynosi 75 000 mg. Ilość ta jest odpowiednia dla zwierząt by uzupełnić jej niedobory w organizmie. Poziom selenu utrzymuje się na poziomie 50 mg, co wpływa pozytywnie na stan zdrowotny zwierząt.

Dawkowanie Złotowital E+Selen wynosi maksymalnie 50g/sztukę, co czyni go bardzo wydajnym produktem.