Żywienie klaczy ciężarnej i młodych źrebiąt

Żywienie koni- żywienie klaczy i źrebiąt po wyźrebieniu

Występują cztery okresy żywienia klaczy: żywienie klaczy przed kryciem, okres po odsadzeniu źrebięcia i niskiej ciąży, okres wysokiej ciąży, okres źrebienia i laktacji.

 

Żywienie klaczy przed kryciem

Klacze hodowlane musza mieć dobrą kondycję rozpłodową i nie mogą być otłuszczone.  Bardzo dobrym rozwiązaniem jest podawanie  klaczy gotowych mieszanek paszowych uzupełniających w stosunku 1:1  z paszą treściwą-np. owsem. Sam owies jednak jest niewskazany z uwagi  na małą zawartość aminokwasów egzogennych. Można skarmiać paszą uzupełniającą w ilości maksymalnie 0,5 kg/100 kg masy ciała/dzień. Podstawą w żywieniu klaczy musi być siano o bogatym składzie. Pierwsze trzy miesiące ciąży to budowanie tkanek płodu i rozrost, a także budowa łożyska.

Okres wysokiej ciąży, źrebienie i okres laktacji

Zapotrzebowanie  pokarmowe w ciąży wynika z syntezy składników łożyska oraz składników rozwoju organizmu źrebięcia. Zapotrzebowanie energetyczne w ciąży rośnie, szczególnie od początku wysokiej ciąży, czyli od 8 miesiąca. Przez ostatnie 3 miesiące ciąży intensywnie rozwijający się płód zajmuje dużą część w jamie brzusznej, dlatego trzeba zwiększyć gęstość energetycznych dawek pokarmowych. Oznacza to podawanie koniom ziarna zbóż lub mieszanki paszowej w dużej ilości, aczkolwiek kilka dni przed wyźrebieniem, 2- 3 dni, zalecane jest oszczędniejsze żywienie klaczy. Zalecane jest zadawanie paszy o połowę. Wskazane jest bardzo dobrej jakości siano w ilości 0,5- 0,6 kg /100 kg masy ciała, by nie przeciążać układu trawiennego. Można również przygotować ciepłe pójło z otrąb pszennych, z siemienia lnianego lub ciepły mesz. W okresie 3 dni po oźrebieniu należy stopniowo zwiększać ilość paszy, by po 2 tygodniach od wyźrebienia pobieranie pokarmu powinno wynosić 2,5% masy ciała. Paszę treściwą trzeba podawać 3-4x dziennie.

Okres pobierania siary

Przez okres 3-4 dni po oźrebieniu z gruczołu mlekowego wydziela się siara. Jest to wydzielina bogata w wysoką zawartość immunoglobuliny- ciał odpornościowych w tym gammaglobulinę. Poza przeciwciałami, siara jest bogata w białko, tłuszcz, witaminę A i składniki mineralne. Koncentracja tych składników spada z każdą godziną dlatego niezmiernie ważne jest to, żeby noworodek jak najszybciej zaczął pobierać mleko.

Okres pobierania mleka

Źrebak do końca 3 tygodnia powinien pobierać mleko od klaczy 50-60 x w ciągu doby. Od 4 tygodnia życia częstość ssania spada do 6 razy na dzień. Stopniowo od 3-5 tygodnia życia źrebięta podejmują próby pobierania pasz objętościowych w tym siana, z uwagi na fakt, że mleko w tym okresie przestaje pokrywać zapotrzebowanie organizmu źrebaka na składniki pokarmowe.

Odsadzanie źrebiąt

Najlepiej żeby proces odsadzania źrebiąt trwał tydzień. Nie może to być jednorazowy proces z uwagi  na stres towarzyszący zwierzęciu. Źrebaki powinny być stopniowo przyzwyczajane do braku obecności matki, najlepiej poprzez stopniowe wydłużanie czasu z 2-3 godzin na 4-5 dziennie. Zalecane jest aby źrebięta przebywały w  grupach rówieśniczych, poza zasięgiem wzroku klaczy. Żywienie klaczy należy ograniczać do siana i słomy w celu rozpoczęcia procesu zasuszenia i zakończenia laktacji.

 

Na wszystkie okresy hodowlane klaczy i źrebiąt  idealnym rozwiązaniem jest Złotowital Musli Hodowla. Dodatkowo paszę tą mogą spożywać także ogiery kryjące, co czyni ją jeszcze bardziej uniwersalną.

Pasza zawiera ekstrudowane kiełki słodowe, zboża mikronizowane, susz z lucerny, otręby ryżowe, suszone jabłko i marchew. Plusem  paszy, oprócz tego, że mogą ją pobierać klacze, źrebięta i ogiery jest to, że  w swoim składzie ma mykoprotekt, czyli substancję wiążącą mykotoksyny, dzięki temu jest bezpieczna dla noworodków.

Zawartość energii wynosi 11,00 MJES. Zalecane stosowanie to: do 300 gram na 100kg masy ciała / dzień.