Nie stoimy w miejscu!

Dążąc do ciągłego doskonalenia firmy nie stoimy w miejscu.  Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie linii produkcyjnej produkującej pasze dla zwierząt bez dodatków GMO. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich dofinansował nasz Zakład Produkcyjny o operację mającą na celu uruchomienie innowacyjnych linii od wytwarzania i magazynowania pasz na bazie surowców nie modyfikowanych genetycznie. Pomyślnie po naszej myśli komisja przychyliła się do wniosku i współfinansowała modernizację linii w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Niezmiernie nasz to cieszy!