Drożdże Rumicell

Drożdże Rumicell to mieszanka paszowa z aktywnymi żywymi drożdżami Levnucell S.C.

Opis

Produkt ten poprawia efektywność żywienia który przekłada się na wzrost wyników produkcji a także zdrowotność żwacza. Zaletami stosowania tego produktu jest skuteczne zapobieganie kwasicy stymulowanie mikroorganizmów żwacza. Stosowanie u cieląt przyspiesza namnażanie się flory bakteryjnej dla bydła mięsnego przekłada się na zwiększenie dziennych przyrostów oraz u krów mlecznych wpływa poprawę parametrów mlecznych a także stabilizację ph żwacza.

Przeznaczenie

Przeżuwacze

Dawkowanie

Krowy mleczne 100g, bydło opasowe 80g, owce i kozy 20g/sztukę/dziennie

Nasi klienci o nas